Skip to main content

Berättelser

DenCity Hubben

Smarta lösningar redo för framtidens städer

Under fem år har projektet DenCitys 34 parter arbetat med innovativa transportlösningar för tätbebyggda städer. På DenCity.se kan nu aktörer i hela Sverige ta del av koncepten, nyttorna med de olika lösningarna, rekommendationer kring implementering, affärsmodeller och vilka lärdomar som kommit ut ur projektet.
Renova samlasting fotölj

Samlastning – en nyttoskapande satsning för fler

Hur kan man minska tunga transporter i täta områden där många människor rör sig, och på så sätt bidra till mer hållbara miljöer - utan att ge avkall på servicegrad och kundnytta? Inom DenCity har en pilot genomförts av denna typ av tjänst – Lindholmsleveransen.
Flicka och man på väg till kajen och återvinningspråmen

Återvinningspråmen - ett test som blev verklighet

I Göteborgs stad testades ett pilotkoncept med en återvinningspråm på fem kajplatser längs Göta Älv. Under den sju veckor långa pilottiden 2019 var det ett uppskattat koncept och eftersom göteborgarna var så positivt inställda så fortsätter pråmen att drivas och utvecklas.
Postbox hämta paket

Hög och hållbar service i Fullservicefastigheter

Majoriteten av svenskarna e-handlar varje månad – vilket ställer krav på nya hållbara sätt att leverera paket och hantera returer. Samtidigt vill kunden kunna ta emot paket på ett säkert och bekvämt sätt, nära hemmet. DenCitys delprojekt Fullservicefastigheten har mot bakgrund av detta tagit fram en helhetslösning för paket, delningstjänster och lokala servicetjänster.
Fredrik Cederstav och Henrik Forsgren

Samarbetet driver utveckling - viktigt för både stad och affär

Ambitionen om en hållbar stadsutveckling ökar snabbt, vilket ställer tydliga krav på såväl nya lösningar som nya samarbetspartners. - Som stadens energibolag måste vi samverka och göra gemensam sak med tunga aktörer inom näringslivet. Tillsammans blir vi en stark kraft för påverkan och förändring, säger Henrik Forsgren, senior projektledare på F&U-avdelningen på Göteborg Energi.
DenCity Pråmen

Flytande återvinningscentraler en möjlig lösning i Stockholm

Sweco har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för Stockholms stad att införa återvinningscentraler vid stadens kajer. Det är ett led i att utveckla den mobila pop-up återvinningen som finns i Stockholm, med syfte att underlätta för invånarna att återvinna och återbruka utan att behöva ha tillgång till bil.
DenCity Hubben

När vatten blir väg – så kan bilberoendet minska

Idag används flera tjänster som minskar vårt dagliga bilberoende, så som hemleveranser av mat, kläder och apoteksvaror. Men det finns ännu tillfällen där bilen lätt blir det självklara valet. Hur gör vi exempelvis med det nödvändiga besöket på återvinningscentralen utan bil? Och vad gör det minskade bilberoendet för stadens invånare och miljö?
postbox

Säkra leveranser direkt till din dörr

I takt med att coronautbrottet växte valde allt fler att beställa mat och apoteksvaror online, vilket gjorde att många butiker får en markant ökning av sin e-handel. - Människor stannade hemma och undvek social kontakt. Med nya leveranslösningar kan boenden i en fastighet få sina varor direkt hem utan att träffa en enda person eller besöka ett postombud, säger Roland Elander på Sustainable Innovation.
Ellastbil_Falutorget

Ny publik supersnabbladdare för tunga elfordon på plats i Göteborg

En helt ny typ av laddstation, anpassad för tung trafik som distributionslastbilar och renhållningsfordon finns nu på plats i Göteborg. Den publika laddstationen, som är placerad på Falutorget, är den första i sitt slag och kan även användas för laddning av personbilar.
DenCity visionen

På slutkonferensen presenterades smarta lösningar för framtidens städer

Med en saga om framtidens stad sattes tonen för dagen då DenCity höll sin slutkonferens efter fem års intensivt projektarbete. I historien om den tätbebyggda staden finns hållbara och yteffektiva transportlösningar både för gods och personer, som gör innerstaden tystare och i stort sett emissionsfri. Kan sagan bli verklighet?