Skip to main content
Postbox paket

Hög och hållbar service i Fullservicefastigheter

Majoriteten av svenskarna e-handlar varje månad – vilket ställer krav på nya hållbara sätt att leverera paket och hantera returer. Samtidigt vill kunden kunna ta emot paket på ett säkert och bekvämt sätt, nära hemmet. DenCitys delprojekt Fullservicefastigheten har mot bakgrund av detta tagit fram en helhetslösning för paket, delningstjänster och lokala servicetjänster.

Helst vill vi att Fullservicefastighet leder till tjänsteutveckling i hela landet, och att man även kan utveckla delningstjänster, säger Roland Elander, delprojektledare DenCity och affärsutvecklingschef på Sustainable Innovation.

Ja, som namnet antyder finns möjligheter att utveckla flertalet tjänster och säkerligen kan det stimulera innovationskraften hos landets entreprenörer. 

Genom ett accessystem till olika boxar eller utrymmen i fastigheten kan flera företag transportera till en fastighet istället för till flera ombud – ett rationellt system med mindre miljöpåverkan. Paketen är säkert förvarade tills kunden hämtar och även returer kan hanteras. Det bör inte heller bli dyrare eftersom fler paket samordnas.

Förutom att få ett effektivare transportsystem, kan delning av dyra eller skrymmande produkter som bilbarnstol och borrmaskin, samt att lämna och hämta skorna eller kavajen från skomakaren och kemtvätten bli möjliga. I samma accesssystem skulle man även kunna ha tillgång till bil-, cykelpool och andra mobilitetstjänster. Behovet av bil minskar med denna omfattning av servicegrad.

Detta är efterfrågat av fastighetsägare – ett system som synkar olika nyttor, säger Roland Elander. Det gäller även fastighetsförvaltare då till exempel verktyg kan finnas tillgängliga, säkert förvarade på plats. 

Fullservicefastigheten är beroende både av en fysisk och en digital infrastruktur.

– Nu har alla transportörer egna appar, men många är positiva till en gemensam lösning – och en neutral aktör som Amido kan sy ihop lösningen, samla dem och skapa ”easy access”. Alla pratar öppenhet, men fler måste börja praktisera det, säger Johnny Berlic, vd Amido.

– Det kan bli ett scenario med flera aktörer som kan leverera den här typen av tjänst, men då behövs den öppna infrastrukturen och ett accessmäkleri, avslutar Johnny Berlic.
 

Roland
Sustainable Innovation
postbox

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fullservicefastighet är ett samlingsbegrepp för olika tjänster i morgondagens flerfamiljsfastighet för ett boende utan egen bil där man har tillgång till ett smörgåsbord av delningstjänster som underlättar vardagspusslet. Utmaningen är att etablera en infrastruktur för tjänster som innebär att vardagen utan bil blir enklare, effektivare och upplevs bekvämare än att lösa vardagslogistiken med bil
Personlösningar

Mobilitetsmäklare

I takt med att staden växer och förtätas ökar efterfrågan på en mer effektiv markanvändning. För att få till omställning och uppfylla klimatlöften behövs beteendeförändring i allt större skala – där vi kan uppmuntra till ett liv utan egen bil. Med mobility broker, eller mobilitetsmäklare, vill man få till en förändring från dagens stadsplanering för parkeringsantal och subventionerade parkeringsplatser till den nya moderna staden med tillgänglighet och mobilitet i fokus. För att få till förändringen krävs nya verktyg för stadsplanerare, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare.