Skip to main content

Publik supersnabbladdare för tunga elfordon i Göteborg

En ny typ av laddstation, anpassad för tung trafik som distributionslastbilar och renhållningsfordon finns i Göteborg. Den publika laddstationen, som är placerad på Falutorget, var den första i sitt slag och kan även användas för laddning av personbilar.

Ellastbil_Falutorget

Volvo lanserade två modeller av ellastbilar för stadsdistribution och sophämtning, Volvo FL och Volvo FE, under 2019. Båda dessa lastbilar körs inom ramen av DenCity. Ett projekt som har en mångfacetterad inriktning och leveranserna kommer kunna realiseras tack vare aktivt engagemang från ett stort antal olika partners.

För DenCity är det viktigt att denna laddstationen kommit på plats, detta så att vi har möjlighet att utvärdera hur laddning fungerar kommersiellt och vilket bidrag en laddstation kan ge för räckvidden. Vi vill även utvärdera hur olika fordon kan använda en och samma laddstation, säger Fredrik Cederstav, Volvo Lastvagnar, ansvarig för Nollemitterande transporter fram till 2020, inom ramen för DenCity. 

Detta kommer att göra stor skillnad för oss. Vi skall bara se till att det går att boka tider så kommer vi att kunna nyttja detta jättemycket. Troligen kommer vi att kunna köra dubbla pass med varje lastbil för att kunna nyttja dem till fullo, på grund av att vi kan ladda lastbilen här, berättar Roger Nilsson, TGM, som är den slutgiltiga kunden av lastbilarna som idag är i drift, men tillika åkeriet som kör godslastbilarna inom ramen för DenCity. 

Läs pressreleasen från Göteborg Energi här

Läs mer om DenCity

GP

TV4 Ekonominyheterna

Proffs

Sveriges Radio Göteborg (34min, 30 sek in i sändingen)

Ny Teknik