Skip to main content
snabbladdare falutorget

Ny publik supersnabbladdare för tunga elfordon på plats i Göteborg

En helt ny typ av laddstation, anpassad för tung trafik som distributionslastbilar och renhållningsfordon finns nu på plats i Göteborg. Den publika laddstationen, som är placerad på Falutorget, är den första i sitt slag och kan även användas för laddning av personbilar.

Volvo har under våren 2019 lanserat två modeller av ellastbilar för stadsdistribution och sophämtning, Volvo FL och Volvo FE. Båda dessa lastbilar körs inom ramen av DenCity, som drivs av CLOSER vid Lindholmen Science Park. Ett projekt som har en mångfacetterad inriktning och leveranserna kommer kunna realiseras tack vare aktivt engagemang från ett stort antal olika partners.

För DenCity är det viktigt att denna laddstationen kommit på plats, detta så att vi har möjlighet att utvärdera hur laddning fungerar kommersiellt och vilket bidrag en laddstation kan ge för räckvidden. Vi vill även utvärdera hur olika fordon kan använda en och samma laddstation, säger Fredrik Cederstav, Volvo Lastvagnar. 

Detta kommer att göra stor skillnad för oss. Vi skall bara se till att det går att boka tider så kommer vi att kunna nyttja detta jättemycket. Troligen kommer vi att kunna köra dubbla pass med varje lastbil för att kunna nyttja dem till fullo, på grund av att vi kan ladda lastbilen här, berättar Roger Nilsson, TGM, som är den slutgiltliga kunden av lastbilarna som idag är i drift, men tillika åkeriet som kör godslastbilarna inom ramen för DenCity. 

David Hellstedt
Volvo Group Trucks Technology
Ellastbil

Emissionsfria tunga transporter

Elektriska fordon för distributions- samt återvinningstransporter till, från och inom städer, medför emissionsfria leveranser. Tillsammans med dess tysta drift möjliggör det nya sätt att leverera varor samt en förbättrad arbetsmiljö för chaufförer och levnadsmiljö för invånarna i staden.