Skip to main content
Göteborg vasastan smal

Lärdomar - Vilka är DenCitys framgångsfaktorer och rekommendationer?

Visionen att skapa lösningar för, och implementera yteffektiva transportlösningar som möjliggör hållbara och attraktiva städer var grunden till projektet DenCity som pågick under åren 2015 –2021. Klicka dig vidare för att ta del av framgångsfaktorer och rekommendationer för respektive lösning.

Ellastbil nattetid

Emissionsfria tunga transporter

Inom projektet har Volvo levererar tre batterielektriska lastbilar, två Volvo FL Electric och en Volvo VNR Electric. FL bilarna har varit i drift för avfalls- och godstransporter i Göteborg Stad. Den tredje bilen, En Volvo VNR Electric, är en bil med Nordamerikansk specifikation. Den har använts för olika prov och datainsamling.

Renova miljö man med soptunna

Stadsdelsnära samlastning

Stadsdelsnära samlastning kan utgöra en nytta för täta stadsmiljöer, men det ordnar sig inte själv. En av de stora knäckfrågorna för att realisera samlastning gäller huvudmannaskap och vilken aktör som ska ansvara för att driva utveckling och implementering av tjänsten i en stadsdel.

postbox

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fullservicefastighet är ett samlingsbegrepp för olika tjänster i morgondagens flerfamiljsfastighet för ett boende utan egen bil där man har tillgång till ett smörgåsbord av delningstjänster som underlättar vardagspusslet. Utmaningen är att etablera en infrastruktur för tjänster som innebär att vardagen utan bil blir enklare, effektivare och upplevs bekvämare än att lösa vardagslogistiken med bil
En ritning över området kring Mandolingatan.

Mobilitetsmäklare

Om du är intresserade av att replikera lösningen Mobilitetsmäklare har du kommit rätt. I den här kapitlen kommer du få veta hur du, eller din organisation, ska projektera för att få till den här rollen på plats för att samordna alla mobilitetstjänster åt boende.

Lindholmen koncept

Transport på de urbana vattenvägarna

Alla utvecklingsprojekt är en lärande process och något det inte finns rutiner kring. Det är viktigt att vara lyhörd för de olika utvecklingsfaserna och justera efterhand.