Skip to main content
Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fullservicefastighet är ett samlingsbegrepp för olika tjänster i morgondagens flerfamiljsfastighet för ett boende utan egen bil där man har tillgång till ett smörgåsbord av delningstjänster som underlättar vardagspusslet. Utmaningen är att etablera en infrastruktur för tjänster som innebär att vardagen utan bil blir enklare, effektivare och upplevs bekvämare än att lösa vardagslogistiken med bil

Varför behöver vi fastighetsnära leveranser?

Utmaningen är att etablera en infrastruktur för tjänster som innebär att vardagen utan bil blir enklare, effektivare och upplevs bekvämare än att lösa vardagslogistiken med bil. Konceptet Fullservicefastigheten är det koncept projektet utvecklat, demonstrerat och implementerat. I kombination med mobilitetstjänster omfattar Fullservicefastigheten de tjänster som krävs för en hög livskvalitet utan egen bil i vardagen. Konceptet omfattar helt kontaktfria leveranser av paket, livsmedel, läkemedel, självtester, munskydd mm. Även delningstjänster av t ex verktyg, bilbarnstolar och leveranstjänster, t ex tvättservice är möjliga.

Vilka är drivkrafterna till fastighetsnära leveranser?

Fullservicefastigheten svarar mot flera starka drivkrafter och behov både hos företag, boende och samhället: Den snabba utvecklingen av e-handeln, utvecklingen av den hållbara staden och utvecklingen mot tjänster, delningstjänster, digitalisering samt automatisering. En tydlig trend är ökad specialisering och utvecklingen av olika leveranstjänster för att möta olika kundsegments krav på olika utformning av leveranstjänster, t ex då det gäller sällanköpsvaror och dagligvaror. Bara under år 2020 ökade e-handeln med 40% på årsbasis. Hemleveranser av matkassar ökade ca 100% under samma period. E-barometern är ett samarbete mellan PostNord, Svenska Digitalhandel och HUI Research (HUI). 

Diagram från e-barometern årsbok 2020 e-handels omstättning

Figur 1. E-barometern, årsbok 2020 (e-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research)

Flerbostadshus är de nya leveranspunkterna för paket från e-handeln och kan på sikt också bli det för t ex matkassar, leveranser av t ex möbler och andra skrymmande varor. Flödet kan även gå åt andra hållet så att paket, returer och varor skickas från boende i fastigheten till andra mottagare. 

För att möta efterfrågan på utlämningsställen för e-handelspaket behöver transportbranschen öka kapaciteten. De stora transportföretagen såsom PostNord liksom olika uppstickare har därför utrullningsplaner på tusentals paketskåp nära bostadsfastigheter. 

Roland
Sustainable Innovation
postbox telefon

Hur implementerar vi fastighetsnära leveranser?

Etablering av paketboxar för fastighets- och markägare är i grunden enkel. Den praktiska lösningen bygger på beprövad teknologi och installationen görs snabbt. Det som krävs är ett upplåtelseavtal och en lämplig ledig yta att placera paketboxen på. För steget till Fullservicefastighet behövs ett större utrymme med samma digitala access som till paketboxarna.
Transport med paket

Vilka fördelar skapar fastighetsnära leveranser?

En fördel med fastighetsnära leveranser är att det underlättar vardagspusslet för de boende samtidigt som det minskar behovet av egen bil. Sammantaget innebär det bättre servicegrad och en attraktivare stad med mindre trängsel.
Postbox hämta paket

Lärdomar från projektet DenCity

Unikt för DenCity Fullservicefastighet är att projektet tidigt (hösten 2017) utvecklade konceptet Fullservicefastighet inom arbetspaketet ”Fastighetsnära paketleveranser” för att bredda tjänsteutbudet på den fysiska och digitala infrastruktur som paketskåp innebär samtidigt som e-handelns tillväxt skett i en omfattning som ställer helt nya krav distributionslösningar, där en ny omfattande infrastruktur av fastighetsnära paketskåp snabbt blivit en etablerad lösning.