Skip to main content
Koncept_Lindholmen

Koncept - Hur fungerar de olika lösningarna i DenCity?

Visionen att tillhandahålla yteffektiva transportlösningar som möjliggör hållbara och attraktiva städer, adresseras av DenCity med hjälp av fem kompletterande koncept som samtidigt svarar på de utmaningar och behov som uppstår utifrån olika aktörsperspektiv. Klicka dig vidare för att läsa mer om hur respektive lösning fungerar

CLOSER urban lång

Mobilitetsmäklare

Mobilitetsmäklare är en del i omställningen för hållbar mobilitet för de som bygger, förvaltar och bor i en fastighet. Mobilitetsmäklare kommer med kunskap till fastighetsägare och stöd i arbetet med beteendeförändring hos de boende. Rollen är upphandlad eller kontrakterad av fastighetsägaren, och hjälper denna att uppfylla åtaganden (kring mobilitet) denne har gentemot staden och de boende.

ladda på stan

Emissionsfria tunga transporter

Elektrifierade tunga transporter (>16 ton) är möjliga redan idag inom vissa segment som distribution, renhållning och lättare anläggningsfordon. De kan där utföra i princip samma transportuppdrag som dieseldrivna fordon. Tyngre fordon beräknas finnas på marknaden i slutet av 2022. En av de viktigaste förutsättningarna redan idag och för att elektrifieringen skall ta ordentlig fart är att samhället verkar för att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan att köra elektriskt och på diesel genom att exempelvis stödja investering i fordon och laddinfrastruktur samt genom regelverkslättnader för...

postbox telefon

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fastighetsnära leveranser är ett begrepp som vuxit fram på senare tid i och med att transportörer erbjuder sista-kilometern och till och med sista-metern-leveranser till konsumenter i flerfamiljsbostäder. Paketskåp ger ökad servicegrad. Fullservicefastigheten bygger på en fysisk infrastruktur vid flerbostadshus bestående av paketboxar och andra större utrymmen med digitala lås och en digital infrastruktur som enkelt möjliggör olika accesser och därmed tjänster för boende.

Frihamnen

Stadsdelsnära samlastning

Stadsdelsnära samlastningslösningar är generellt svåra att få ihop rent ekonomiskt, i synnerhet när de skall vara kommersiellt fristående. En fristående lösning kräver i regel volymer motsvarande åtminstone flera fordon och anställda för att ge marginal för sådant som volymförändringar, personalbackup mm. Alternativet för att få kostnadseffektivitet även för mindre volymer är om funktionen kombineras med andra verksamheter, som exempelvis avfall, vaktmästeri och fastighetsservice. 

DenCity Pråmen

Transport på de urbana vattenvägarna

En flytande ÅVC som är till för alla människor som bor i staden. De kan gå ner till kajen och lämna återvinningsmaterial och minska sitt bilberoende – vilken service!