Skip to main content
Sopbil avalon

Lärdomar - Vilka är DenCitys framgångsfaktorer och rekommendationer?

Visionen att skapa lösningar för, och implementera yteffektiva transportlösningar som möjliggör hållbara och attraktiva städer var grunden till projektet DenCity som pågick under åren 2015 –2021. Klicka dig vidare för att ta del av framgångsfaktorer och rekommendationer för respektive lösning.